Vivenda SP a Argentona

VIVENDA SP. Argentona

Autors Projecte: Jordi Pagès Serra

Projecte: 2006
Construcció: 2007:2008
Client: Privat
Direcció: Argentona, Maresme
Superfície: 240 m2

Colaboradors Projecte:

  • Juan Pablo Adalia (Càlcul Estructures)
  • M.Salicrú (Arquitecte Tècnic)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

Un solar triangular, en cantonada, ben assolellat i orientat a un parc amb arbres centenaris. La casa s’alinea amb el límit posterior i s’aixeca el nivell de la planta baixa al màxim per evitar l’ombra dels arbres del parc i reduir la rampa d’accés rodat al soterrani. La terrassa en planta primera, ja assajada a Can Rosés, articula l’edifici adaptant-se millor a la forma del solar. Permet captar els ratjos solars de l’hivern conduint-los a la planta baixa a traves de l’escala i el doble espai adjacent. Les façanes d’obra es recolzen només a la planta baixa sobre un element de formigó armat que envolta tota la casa. La façana sud incorpora una façana ventilada de pannells de ciment així com un ràfec de formigó acabat amb planxa de zenc igual que la coberta. Els porticons mòbils de fusta completen les proteccions solars.

GroundFloor and 1st Floor

Cross Section

Cross Section