Institut Xaloc 2/0

INSTITUT Xaloc 2/0. Sant Pere de Ribes

Autors Projecte: SUMO Arquitectes

Projecte: 2019-2020
Construcció:
Client: Ajuntament Sant Pere de Ribes
Direcció: Sant Pere de Ribes
Superfície: 2508 m2

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • AIA Instalacions Arquitectòniques(Instal.lacions)
  • Dekra Ambio SAU ( Simulació Energètica)
  • Q Estudi (Control Econòmic)
  • GRAPH Visual Studio (Visualitzacions)
Projecte Executiu 85%
Construcció 0%

Comunitat

Entenem la construcció d’un Institut com la possibilitat de generar nous espais, tant interiors com exteriors, que ajudin a millorar la comunitat on s’insereix, afavorint l’ús social d’aquests nous espais. La proposta recull les ensenyances de Herman Hertzberger, en relació a com s’entenen i es projecten els espais comunitaris de l’Institut, entenent-los no com a simples distribuïdors, si no com a verdaders carrers interiors que poden absorbir activitats del centre , tant de relació com docents.

Mitjançant aquest espai interior, els adolescents i professors tenen accés a les diferents unitats docents (aules), cada una de les quals pot ser segregada visual i acústicament, es crea un espai col·lectiu que pertany a tots els usuaris i en el que el sentiment de comunitat pot ser expressat. És en aquests espais on es creen zones on poder treballar tant individualment com en grup, amb un equilibri entre la reclusió i el sentiment de comunitat.

Aquestes unitats són concebudes com a centres d’atenció, que articulen l’espai i que fa entendre l’escola com una successió de centres d’atenció que poden acomodar un seguit de situacions d’aprenentatge noves.

Seguint amb aquesta voluntat d’obrir l’Institut al seu entorn, els tancaments de la parcel·la són permeables, posant en relació l’interior del solar i el barri de Les Roquetes,amb la voluntat de promoure la cohesió social, basada en el reconeixement i respecte mutus, i oferint aquests espais educatius a la comunitat.