Vivenda MS a Rubí

VIVENDA MS. Rubí

Autors Projecte: Jordi Pagès Serra

Projecte: 2002
Construcció: 2003
Client: Privat
Direcció: Rubí, Vallés Occidental
Superfície: 340 m2

Colaboradors Projecte:

  • Joaquim Salvador (Control Econòmic)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

Un solar estret, amb un gran desnivell i orientat a Nord. La casa, estreta i llarga, es situa perpendicular a la pendent i arrambada al límit lateral per alliberar el màxim de jardí. Pel carrer inferior es realitza l’accés rodat i des del nivell superior mitjançant una passera en voladís, l’accés peatonal. Així el tester orientat a sud agafa tot el protagonisme aixecant-se per obtenir el millor assoleiament, i encabint el programa principal. La terrassa en planta primera, “excavada” en el volum compacte, oxigena i permet, en combinació amb el lluernari, il·luminar la part central. Construïda amb parets de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes, serveix per assajar les possibilitats dels blocs de termoargila com a tancament i estructura.

Basement Floor, Groudfloor and 1st Floor

Lateral Facade