Vestíbul Campus Universitari

VESTÍBUL CAMPUS UNIVERSITARI. Diagonal-Besós, Barcelona

Autors:

SUMO Arquitectes Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho

Fitxa Tècnica:

Concurs: Obert amb proposta gràfica
Projecte: Setembre 2011
Client: UPC Universitat Politècnica de Catalunya
Direcció: Campus Diagonal Besós
Superfície: 8.182m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Dissent d’Estructures)
  • AIA Instal.alcions Arquitectòniques (Disseny de les Instal.lacions)

Les estratègies a seguir dins l’ambit d’actuació són les següents:
1* Generar un nou límit visual: “l’envolvent”, únic per a tot l’espai, eixamplant al màxim l’espai més enllà del límit de les diferents activitats que s’hi produeixen.
2* Creació d’una pavimentació uniforme: visualment continua, però pautada segons l’estructura dels edificis existents.

3* Creació d’un cel-ras únic per a tot l’espai dins l’envolvent: facilment registrable i desmuntable, per a permetre futures actuacions i un fàcil manteniment. Aquest cel-ras ha de permetre la tecnificació màxima, acollint les instal.lacions de pas entre edificis i les pròpies de l’espai. D’aquesta manera, en el cel-ras o per sobre d’ell, es disposen les instal.lacions de climatització, ventil.lació, il.luminació, veu i dades, i altaveus. El mateix cel-ras fa de suport de tota la senyalètica de l’espai, despenjant algun dels elements propis i convertint-los en indicacions de direccions i/o usos.

4* Generar una Zona de Relació lligada al pati de connexió amb l’exterior: La cafetería, la zona comercial, la casa de l’estudiant, i els accessos als edificis B, I, J i K.
5* Divisòries interiors transparents/translúcides per delimitar els diferents programes: definició dels diferents usos amb tancaments visualment permeables per esponjar els espais de relació i entendre la totalitat de l’àmbit des de qualsevol punt.
[de la memòria del concurs]

Coordenades