Escola Bressol La Teixonera

ESCOLA BRESSOL LA TEIXONERA. Barcelona.

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Setembre 2019
Client: Consorci d’Educació de Barcelona.
Direcció: Barri de La Teixonera, Barcelona.
Superfície: 1.290,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Q Estudi(Control de Costos)

 

  • Dekra SAU (Simulació Energètica)
  • Cristina Pujol (Planejament)
  • El Globus Vermell (Participació Ciutadana)
  • @Graph (Imatges)

Una escola bressol ha de rebre la llum del sol. El màxim d’hores possibles, durant el màxim de dies de l’any, en el màxim d’espais de l’escola. L’Escola Bressol La Teixonera que proposem busca, troba i domestica tot el sol possible.
Aquesta llum solar ha d’arribar, però al mateix temps s’ha de gestionar: deixar-la passar quan convé, evitar-la, protegir-se d’ella en d’altres moments, o posar filtres per matisar-la puntualment.

L’escola s’insereix en el teixit urbà del barri de la Teixonera, a la vessant nord de la muntanya del Carmel, apropant-se al Centre Cívic Teixonera , creant així un nou pol d’atracció format per  equipaments públics on ara es troba la plaça d’Herta Frankel. Tot i que el projecte no perpetua la
plaça, si que ofereix la possibilitat de que part (o tot) el jardí de l’escola bressol, sigui obert al barri des de la cota +144,44.
Es treu profit de la difícil topografia existent, i de l’orientació contraria a la pendent del solar, per proposar una escola Bressol oberta al barri, àmplia, adaptada i respectuosa amb l’entorn i els veïns adjacents.

Així, l’escola Bressol que proposem s’ha pensat i projectat en funció de 3 condicions clares:
A- Màxim assolellament en la majoria d’espais durant el màxim d’hores possibles.
B- Millor adaptació topogràfica, tant al carrer Arenys com a la pròpia parcel·la, sempre i quan es compleixi la condició A.
C- Mantenir l’assolellament actual a les finques veïnes de la cara nord de la parcel·la, sempre i quan es compleixin les condicions A+B.

Aquestes condicions autoimposades ens han de permetre resoldre la implantació de l’edifici en el teixit urbà de la Teixonera, en una topografia amb desnivells entre 4 i 12 metres i orientant l’edifici a sud-est, de manera que es doni resposta a tots els requeriments d’una escola bressol.