Edifici d’Usos Mixtos a l’IllaQ

EDIFICI D’USOS MIXTOS A ILLA Q. Barcelona.

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Novembre 2019
Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA).
Direcció: Turó de la Peira, Barcelona.
Superfície: 2.150,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Q Estudi(Control de Costos)
  • GRAPH Visual Studio (Visualitzacions)

 

  • Dekra SAU (Simulació Energètica)
  • @Graph (Imatges)

EQUIPAT
Per el nou edifici d’equipaments a l’illa Q, proposem un edifici flexible, adaptable, i configurable.
Pensar en una construcció que ha d’acollir 3 equipaments diferents ens fa proposar aquesta adaptabilitat en el temps, com a estratègia per a acollir possibles canvis en el futur. L’edifici mai quedarà obsolet o en desús i sempre es podrà configurar segons els nous usos que reclami el teixit veïnal i/o el districte.

Tres decisions clares permeten aconseguir aquest objectiu:

1-Aprofitar els dos laterals curts de la parcel.la, obligatòriament opacs i indiferents al veïnat, per a col·locar els dos nuclis de comunicació vertical. Un de més públic, usable per tothom que faci ús dels equipaments, i un semi-privat, per a ús intern, càrrega de material i, per a l’evacuació en cas d’incendis.
2-Construir una façana estructural i equipada.
Aquesta façana funciona com una gran gelosia de fusta, que es recolza sobre la projecció dels 5 pilars existent. Aquestes dues façanes longitudinals suporten uns forjats de fusta nervats tipus llossa alveolar de 54cm de cantell, que cobreixen tota l’amplada de l’edifici.
La façana “equipada”. El gruix de 60cms més el gruix de façana s’aprofita per a equipar-la amb les proteccions solars, finestres, armaris, estanteries, bancs i bucs de treball, gran part de l’equipament necessari per als diferents usos. Aquests mòduls es pensen prefabricats a taller i muntats a obra.
3-Disposar uns tancaments interiors removibles de fusta i vidre, per a configurar les diferents peces del programa demandat. Són aquests tancaments els que s’hauran de recol.locar i redistribuir, per a donar cabuda a nous i diferents programes en un futur.

La flexibilitat de l’edifici permet que les peces importants del programa gaudeixin de les dues orientacions, permeten una ventilació creuada de qualitat per les temporades intermèdies i per realitzar ventilació nocturna .
Les peces d’estar del casal de gent gran estan bolcades a una gran terrassa molt ben assolellada a l’hivern i protegida a l’estiu.