Escola d’Adults i Espai d’Entitats

ESCOLA D’ADULTS I ESPAI D’ENTITATS. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes
(Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho)+Yolanda Olmo

Projecte: 2010
Construcció: 2012-2014
Client: Districte de Sant Martí / Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció: Rambla del Poble Nou 128, Barcelona
Superfície: 697,66 m2

Fotografíes: Aitor Estévez Olaizola

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • Julio Morà -JG Ingenieros
    (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Aumedes DAP (Amidaments i Control Econòmic)
  • Aitor Estévez
    (Desenvolupament  projecte Bàsic i Executiu)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

QUALIFICACIO-A_400px

Volcat a la Rambla del Poblenou és la franja construïda més baixa del conjunt Multi-Funcional.
Recepció, administració i una sala polivalent en planta baixa i aules en planta primera. Una terrassa per a eventuals activitats a l’aire lliure.
La baixa alçada d’aquest volum permet que la rambla respiri i que l’escola pugui mirar per sobre i gaudir de les copes dels arbres de la Rambla.

Materialitat
L’envolvent de l’edifici es divideix en dos grups:
1.Façanes perpendiculars a la Rambla: opaques i massives, amb obertures controlades cap als Patis.
2. La Façana donant a la Rambla:Industrialitzada amb un alt percentatge d’obertures.

Les primeres delimiten amb els dos passatges laterals i queden enfrontades amb les façanes dels blocs d’habitatges. Aquestes es formalitzen amb formigó in-situ amb diferents tractaments de la superfície. A la segona, donant a Rambla del Poblenou, es prioritzen els materials industrialitzats i la construcció en sec. Perfils d’alumini extrudit sobre bastiments amb fusteria muntada prèviament a taller de manera que permeti un ràpid muntatge en obra i el mínim de manipulació en la mateixa.
D’altra banda reduir els terminis d’execució ja que era una de les premises per part del consorci d’ensenyament.

CRITERIS ENERGÈTICS, SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA
4 punts principals:

1. Coberta Ventilada. Per evitar posibles sobreescalfaments a la coberta per l’efecte de la radiació solar, les cobertes s’han resolt com a cobertes ventil.lades.
Transmitància tèrmica cobertes Uc=0,24 W/m2K
2. Façana ventilada. Solucions constructives que permeten un gran estalvi energètic.
Baixes pèrdues interior-exterior,i baixes emissions exterior-interior.
Transmitància tèrmica façanes Uf=0,29 W/m2K
3. Protecció a sud. Evitar i controlar l’excés de radiació solar especialmente en els mesos més calurosos
4. District Clima: La ubicació del solar propera a l’àmbit del 22@, i la dimensió de l’equipament justifica i dóna sentit a connectar-se a la xarxa del District Clima (heating and cooling) la qual suposa una inversió inicial més alta però un estalvi energètic a mig i llarg termini de l’ordre d’un 25%.

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

L’edifici té una qualificació energètica A.

Energia primària anual: 236,90kwh/m2a
Emissions CO2 anual: 59,20 kgCO2/m2
66% de reducció