Institut-Escola i Centre de Neteja a Can Maiol

INSTITUT-ESCOLA I CENTRE DE NETEJA. Can Maiol.Barcelona

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes + Comas-Pont Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Juliol 2019
Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals. BIM SA
Direcció: Can Maiol a Can Batlló, Barcelona
Superfície: 11.000,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Bernuz Fernández Arquitectes (Estructures)
  • Font i Armengol SL (Instal.lacions)
  • Francesc Xairó i Associats SLP(Costos)
  • Societat Orgánica (Simulació Energètica)
  • Cristina Pujol (Planejament)
  • GRAPH Visual Studio (Visualitzacions)

Can Batlló és un peculiar model d’agrupació de petites i mitjanes industries i tallers en un recinte comú. Es proposa seguir el model d’agrupació de Can Batlló per tal d’aconseguir un equipament escolar d’escala domèstica i menor impacte.

Unes construccions modulars de PB+2 i 8 metres de llum es situen paral·leles al bloc 19, aconseguint patis intermedis vegetals i un bon assolellament del pati principal de l’escola. Aquestes construccions es connecten entre elles i amb el bloc 19 amb dos ponts metàl·lics que incorporen l’estètica característica de l’activitat fabril. Aquesta configuració permet les visuals creuades entre el carrer Parcerisa i el recinte històric de Can Batlló a través del parc i accessos diferenciats recuperant el seu caràcter original basat en una trama de carrers de servei.

Les façanes a Sud-Est es tracten com espais passius amb grans obertures mòbils protegides amb screens per tal d’aconseguir espais intermedis no climatitzats. A les façanes Nord-Oest es situen unes obertures que relacionen les aules amb els patis i el parc. Al bloc de doble crugia es proposa un espai de circulació més ample amb comunicació visual entre la planta primera i segona amb entrada de llum zenital per una claraboia protegida i ventilació reforçada amb xemeneies-exutoris que aprofiten els vents dominants.