Equipaments Municipals Sagrada Familia

EQUIPAMENTS MUNICIPALS SAGRADA FAMÍLIA. Eixample.Barcelona

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes + T9s Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Febrer 2009
Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals. BIM SA
Direcció: Carrer Mallorca, Eixample, Barcelona
Superfície: 2.950,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Bernuz Fernández Arquitectes (Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Q Estudi(Control de Costos)
  • Dekra SAU (Simulació Energètica)

Re-Vestir

1 tr. [LC] Posar (a algú) un vestit especial.
2 tr. [LC] Prendre (una forma especial).
3 tr. [LC] Cobrir per protegir, per realçar.

L’estratègia del projecte planteja una intervenció a partir d’operacions senzilles i poc agressives per tal de requalificar al màxim l’edifici des d’un punt de vista funcional, arquitectònic i energètic.
Un edifici del S.XXI en una trama urbana del S.XIX.

TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA.
Un nou vestit per a l’edifici. Es proposa un nou sistema de façana per donar visibilitat a l’equipament i fer que aquest esdevingui un veritable pol cultural del segle XXI. Un sistema que s’estén per coberta construïnt un embolcall per tot l’edifici que no només resol l’objectiu formal de la intervenció sinó que esdevé també una eina cabdal en l’estratègia energètica i mediambiental de l’edifici.
Obrir l’edifici a la ciutat. La nova façana es planteja vidriada i transparent, per d’apropar l’edifici a la ciutat, però també per tal de permetre que l’activitat de l’edifici s’expressi i es reconegui des de l’espai
públic. Un equipament ha de convidar al ciutadà a entrar-hi.
Una composició integrada a l’entorn urbà. Es proposa una doble pell de vidre amb un marcat ritme vertical, de l’amplada d’una balconera típica, que permet unificar l’actuació i relacionar-la amb la composició  tradicional de les façanes de l’Eixample i el paisatge urbà proper.
Un sistema adaptable. Es dissenya un sistema modular que permet la seva adaptabilitat segons l’orientació, de manera que tant pot integrar-hi elements de protecció solar com generar espais de doble càmera. El mateix sistema en coberta permet crear espais d’umbracle o hivernacle segons la ubicació.
Un sistema extrapolable a tota l’illa. El sistema es pensa per a que sigui extrapolable en un futur a la resta d’edificis de l’illa, al pati interior, etc. de manera que a nivell formal l’illa pugui tenir una coherència i pugui reconèixer-se com un equipament unitari.

Clarificació i Ordre.

Rambla vertebradora. Es proposa una nova ‘rambla’ per vertebrar el conjunt d’equipaments, un passeig que permeti connectar el c. Mallorca amb el c. Provença i el pati interior d’illa, de manera més ordenada i ‘neta’ que l’erràtic pas actual. Un nou carrer per la ciutat, ample i amb il·luminació natural, que doni accés, presència i visions creuades al Mercat i als diferents programes. La relació espacial i visual de l’edifici i la rambla es potencia per mitjà de l’obertura de patis i dobles espais que enriqueixen el passeig urbà.
Clarificar els accessos. La rambla absorbirà els accessos des de la ciutat i permetrà ordenar i jerarquitzar els accessos als diferents  equipaments. Des d’aquest nou passatge urbà s’accedirà als diferents equipaments de l’illa: casal de gent gran, mercat, centre cívic, futur supermercat, etc. i permetrà que esdevingui un eix ciutadà més reconeixible i apropiable per la ciutadania.
Optimització dels nuclis verticals. En l’edifici del centre cívic es genera un segon nucli d’escales, però s’optimitza per tal de que no sigui protegit (evacuació per la terrassa) de manera que sigui un element arquitectònic que ajudi a articular els diferents espais comuns de les plantes. També s’estudia en detall el sistema d’ascensors per tal d’aprofitar la ‘caixa’ actual pels quatre nuclis.
Esquema distributiu clar i racional. Els usos de l’edifici s’organitzen d’acord amb el programa funcional preestablert, però per a la seva col.locació es planteja una racionalització de les circulacions i
de la distribució d’usos de manera que es defineixi un únic sistema organitzatiu que resolgui totes les plantes.
L’edifici s’organitza a partir de franges paral·leles a les mitgeres.

Sala d’actes urbana vinculada a la rambla. L’únic canvi que es proposa respecte el programa preestablert és la col·locació de la sala d’actes en planta baixa (sala divisible) per tal de vincular més
les seves activitats amb la rambla, i per extensió, amb l’espai públic i la ciutat.
Espai central com a punt de trobada. En totes les plantes es planteja una espina central de circulacions, connectada als dos nuclis, que s’entén com un espai de trobada i de relació dinàmic, més enllà d’un simple passadís. Un espai obert a les visuals exteriors, a l’interior d’illa i al carrer Mallorca.
Una estructura d’espais flexible. A banda i banda d’aquest àmbit central es disposa el programa de manera modular. Aquesta disposició permet una gran flexibilitat dels espais que poden anar canviantse
amb el temps a mesura de que canviïn les necessitats d’ús.
Mitgeres tècniques. En ambdues mitgeres es col.loquen dues espines logístiques d’armaris, per a resoldre tant les necessitats funcionals dels diferents espais com per col.locar-hi els elements
d’instal.lacions.

Re-Vestir, transparència i eficiència.

Comportament Climàtic de la nova envolupant