Habitatges Socials a Castelldefels

62 HABITATGES SOCIALS PER L’IMPSOL. Castelldefels.

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: Abril 2019
Client: Institut Municipal del Sòl. IMPSOL.
Direcció: Castelldefels
Superfície: 7.500,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Q Estudi(Control de Costos)
  • Dekra SAU (Simulació Energètica)

La Galeria

L’edifici d’habitatges proposat és pretesament ambigu en la definició dels seus límits. Construeix el límit del teixit urbà en aquest punt de Castelldefels, entre la ciutat construïda i els voltants del Castell. Tot i la rotunditat de la seva forma, desenvolupant de manera continua tota la superfície edificable possible, respon de manera diferent en les façanes que conformen el carrer Pietat i el carrer Toldrà i les façanes que donen al Parc del Castell.

Per una banda, una façana sòbria, continua, tectònica, pesada, esquitxada per les obertures puntuals dels dormitoris. Aquesta façana és la que dona final al teixit urbà en aquest punt, abocant totes les habitacions cap als carrers Pietat i Toldrà.

En contraposició i obrint vistes cap al Castell de Castelldefels i el Parc adjacent, una galeria continua, permeable, lleugera, subtil, on s’aboquen tots els espais comuns dels habitatges, gaudint del màxim d’hores de sol possibles. En planta baixa, els accessos als nuclis es produeixen, o bé des dels dos porxos al carrer Toldrà o bé des de la cantonada inferior del carrer Pietat. L’accés a l’aparcament soterrat és únic optimitzant l’entrada i sortida de cotxes. Els accessos s’adapten a la pronunciada rasant del carrer. La transparència dels 2 grans porxos permet visuals creuades entre el parc de nova creació amb el carrer Toldrà.

L’edifici es plega i s’articula buscant la millor orientació, clau en un edifici d’habitatge. Així el 82%dels habitatges disposen de més de 6h de sol es solstici d’hivern.
Per aprofitar aquest assolellament tots els habitatges disposen d’una galeria vinculada a les estances principals. Un sistema de captació solar indirecte, passiu, molt eficient i històricament molt utilitzat en el nostre clima. La galeria és un espai d’usos polivalent que es pot utilitzar tot l’any a partir de la manipulació per part de l’usuari d’uns filtres molt senzills i que redueix la demanda energètica de forma notable.
Per acumular la captació solar i aprofitar-la per la nit s’han triat sistemes constructius d’alta inèrcia tèrmica ( tancaments de termoargila ECO3 i estructura de formigó). En el cas de les façanes es triaran sistemes que tinguin un bon equilibri entre transmitància tèrmica baixa i alta capacitat d’acumulació.

Les nits d’hivern la galeria (tancada) actua com a espai coixí reduint les pèrdues tèrmiques.
A l’estiu la inèrcia tèrmica dels murs es combina amb la capacitat de ventilació creuada i la protecció solar que ofereix la galeria, reduint la demanda de refrigeració. Tots els habitatges disposen de ventilació creuada, permeten aprofitar la marinada dominant durant les hores de sol(de mar a terra) i la brisa terrestre nocturna (de terra a mar). La galeria protegeix l’edifici de la radiació solar directa i els murs de termoargila i l’estructura de formigó absorbeixen les càrregues tèrmiques excessives, evitant el sobreescalfament. Quan el sol baixa i per les nits la ventilació creuada elimina el calor acumulat refrescant l’edifici.