Edifici Públic Multifuncional

EDIFICI PÚBLIC MULTIFUNCIONAL. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes
(Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho)+Yolanda Olmo

Projecte: 2010
Construcció: 2012-2014
Client: BIMSA /Ajuntament de Barcelona
Direcció: Rambla del Poble Nou 130, Barcelona
Superfície: 12.014,00 m2

Fotografíes: Aitor Estévez Olaizola

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • Julio Morà -JG Ingenieros
    (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Aumedes DAP (Amidaments i Control Econòmic)
  • Aitor Estévez
    (Desenvolupament  projecte Bàsic i Executiu)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

QUALIFICACIO-A_400px

PREMIS.

Seleccionat Premis FAD 2015, Categoría Arquitectura

Premi Endesa 2013 a “La Promoción No Residencial más Sostenible

1er. Premi Concurs Obert. Barcelona Infraestructures Municipals. 2010

L’Edifici Públic Multifuncional de Sant Martí el formen una Escola d’Infantil i Primària, un aparcament soterrat de dues plantes i una Escola d’Adults amb Espai per a Entitats, al barri del Poblenou a Barcelona.
L’aparcament és el que estableix la retícula base a partir de la qual s’organitzen els programes en les plantes que emergeixen de la cota zero.
Com repensar un centre educatiu, des de la urbanitat del seu emplaçament?
Actualment, les fitxes normatives i les directrius que guien el desenvolupament d’aquest tipus d’equipament, són indiferents a l’emplaçament i desenvolupen les mateixes exigències d’espais exteriors i semi-exteriors, s’emplaci en un entorn rural o en un totalment urbà. Aquestes exigències es tradueixen en escoles molt extenses i permeables en entorns rurals i en escoles excessivament compactes i impermeables a la ciutat en entorns urbans.

Des del principi, el projecte de l’Escola Sant Martí té la voluntat de crear una escola àmplia, extensa, sensible i permeable l’entorn, però eminentment urbana.

L’edifici s’insereix en un entorn d’alta densitat on l’Eixample Cerdà topa amb el teixit industrial del Poblenou. La densitat del programa (interior i exterior), les dimensions del solar, les limitacions urbanístiques i la posició inamovible d’un dels programes (aparcament soterrat) afavoreixen la clara decisió de projecte d’organitzar l’escola mitjançant un sistema de franges alternes, de buits i plens, amb la màxima disposició del programa en planta baixa i on totes les
cobertes es converteixen en els patis de jocs de l’escola. Aquesta alternança permet i millora la il•luminació, ventilació i vistes dels espais interiors de l’escola.
La construcció de les dues plantes soterrani, dedicades a aparcament de titularitat pública, permeten entendre tota l’escola com una gran coberta, i repensar aquesta com les zones de joc de l’escola. Es genera una varietat tipològica d’espais exteriors, (patis a nivell de carrer, porxos relacionats amb aquests patis, espais lliures extensos en planta primera, i espai per a horts en planta coberta+3), que organitzen el programa en funció de seva relació amb ells.
Al costat d’aquesta seqüència d’espais exteriors, la materialitat de les façanes, en relació a aquests espais exteriors interiors a l’escola, i l’entorn urbà heterogeni, conformen la imatge exterior de l’Escola.

Les façanes laterals, on es produeix la permeabilitat entre els patis i els passatges laterals, es materialitzen de manera pesada, molt tectònica, amb murs de formigó texturat i tancament d’acer perforat formant un patró abstracte.
En canvi, la resta de façanes, bé a carrer, bé als exteriors interiors de l’escola, es construeixen amb un sistema pre-industrialitzat, de muntatge en sec i ràpida execució, mitjançant una Façana Ventilada de Fulla Interior Lleugera, amb altes prestacions energètiques.
La solució constructiva de les cobertes és sensible a la importància d’aquestes en l’edifici (per programa i per extensió). Una Coberta Ventilada Transitable permet que el comportament climàtic d’aquestes, en el conjunt de l’edifici sigui excel • lent.
Les solucions constructives de les cobertes, de les façanes, de la seva protecció solar a sud i la connexió de l’escola al sistema urbà de Districlima construeixen una escola urbana amb Certificació Energètica Classe A.
La imatge exterior de l’escola és voluntàriament homogènia i sòbria com a resposta a l’eclèctic entorn on s’insereix. En canvi, la vida interior de l’escola és heterogènia, plena de color i alegria.

Els Patis

Pati de Zona Menjador

Pati de Primària a P1

Pati de Primària a P1

Pati d'Infantil a PB

Els Interiors

Vestíbul de Planta Primària

Gimnàs Primària

Psicomotricitat Infantil

Aula de Primària

Aula d'Infantil