Edifici d’Equipaments a Sarrià

EDIFICI D’EQUIPAMENTS A SARRIÀ. Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

Autors:

SUMO Arquitectes + Yolanda Olmo

Fitxa Tècnica:

Concurs: 6a. Posició. Obert amb lema
Projecte: Setembre 2013
Client: Barcelona Infraestructures Municipals SA
Direcció: Plaça de Sarrià, Sarrià-Sant Gervasi
Superfície: 4.200m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Dissent d’Estructures)
  • AIA Instal.alcions Arquitectòniques (Disseny de les Instal.lacions)
  • Q Estudi (Control Econòmic)

“Pujant per Major de Sarrià, a la dreta la plaça, i a l’esquerra l’esglèsia. Quedem al porxo del nou equipament?”

Tant l’espai frontal de l’Esglèsia de Sarrià com la Plaça en la seva totalitat, sempre ha estat lloc de trobada i celebracions pels veïns de Sarrià, però també per gran part dels barcelonins.
El nou equipament, en la seva implantació i en la seva distribució de planta baixa, ofereix un nou espai, aixopluc, per seguir considerant aquest espai urbà com el lloc de trobada a la zona alta de Barcelona.
A la vegada, des d’aquest espai “plaça coberta” s’accedeix a tots els programes de l’edifici, oferint una clara distribució d’usos facilment entenedora per la ciutadanía. D’aquesta manera, a la OAC, a la Consulta de l’Arxiu i a la Sala Polivalent s’accedeix directament a peu plà.

 

Els rètols informatius de la biblioteca, col.locats en façana, són el reclam per accedir-hi i pujar a les plantes superiors, on es desenvolupa tot el programa de la Biblioteca, abocada a Plaça de Sarrià.
El nou equipament ha estat projectat, des de la posició dels usos, la creació dels patis o el disseny de les façanes, com un edifici d’alta eficiencia energètica.

Eficiència Energètica

REDUCCIÓ DE LA DEMANDA

L’estratègia fonamental per aconseguir la màxima eficiència energètica es basa en la reducció de la demanda energètica.

La primera maniobra consisteix en l’aprofitament de la llum natural. S’obren patis travessant l’edifici i s’utilitzen façanes vidriades per reduir l’ús de la llum artificial. Per evitar que aquests grans panys vidriats siguin perjudicials, amb excessius guanys per radiació o pèrdues per transmissió, a les façanes més exposades s’utilitzen façanes de doble pell de vidre “adaptables” a les condicions climàtiques d’assolellament i temperatura exterior.

La càmera d’aire interior es ventilada quan la radiació és màxima i en canvi es estanca quan cal més aïllament tèrmic, gràcies a unes comportes superiors motoritzades i controlades mitjançant sensors de temperatura des del sistema central. A la càmera es disposen proteccions solars replegables i graduables, motoritzades i controlades mitjançant un heliòstat.(en funció de la posició del sol e intensitat de la radiació) .
Les façanes a carrer disposen de mòduls opacs molt aïllats per reduir la transmitància del conjunt.

SISTEMES ACTIUS

La reducció de la demanda energètica per radiació i transmissió es complementa amb la utilització de sistemes actius d’alta eficiència.

Així es proposa la utilització de climatitzadors amb recuperadors de calor rotatius amb un 80% de rendiment amb sondes de CO2 per aportar la quantitat d’aire de renovació necessari en cada espai.
Es proposa un sistema de producció basat en dues màquines, una bomba de calor condensada per geotèrmia que aportarà l’energia necessària a l’hivern i la meitat de la necessària a l’estiu, i una refredadora amb torre evaporativa tancada que aportarà la meitat de l’energia a l’estiu.

Aquesta disposició permet assolir rendiments (coop) de 5/6.
Aquest sistema permet que, atenent a la varietat del programa i a la possibilitat d’usos independents, una sola màquina funcioni la major part de l’any i la segona només en els moments punta i alhora minimitzar la inversió en pous de geotèrmia atenent als obstacles existents en el subsòl.

La distribució de l’energia es realitza amb un sistema a quatre tubs amb cabal d’aigua variable. La il·luminació serà de baix consum (leds o fluorescència T8) sectoritzada en anells perimetrals i amb sensors de llum natural per optimitzar el consum, amb estalvis de fins un 25% Energies renovables.

Al sistema geotèrmic ja mencionat s’hi afegeix un sistema de generació solar fotovoltaica col·locat al pla de coberta (300m2) d’uns 90kWp que permetrà la generació d’uns 43.000kWh/any.

[de la memòria del concurs]