Edifici de la Ciutadanía a Palamós

EDIFICI DE LA CIUTADANÍA. Palamós

Autors:

SUMO Arquitectes + Marc Verdés i Oliva

Fitxa Tècnica:

Concurs: Seleccionats 2ªFase.
Projecte: Juliol 2010
Client: Ajuntament de Palamós
Direcció: Palamós
Superfície: 5.600m2

EMPLAÇAMENT: TERRITORI  I CIUTAT

L’estructura urbana de Palamós s’organitza entorn a les avingudes Catalunya i 11 de Setembre. La primera, d’est a oest, paral·lela a la línia de la costa. La segona, de sud a nord, voreja la cota baixa dels turons sobre els quals fou construït el nucli medieval. L’emplaçament on l’Ajuntament pretén construir l’”Edifici de la Ciutadania” està situat tangent a l’encreuament entre aquestes vies.
Aquest lloc es troba delimitat actualment pels creixements al voltant del buit deixat pel camp de futbol anterior. La diversitat d’aquestes construccions majoritàriament habitacionals delimiten una façana interior heterogènia i desordenada on s’avoquen les direccions dels dos eixamples que s’han concretat segons aquelles direccions principals.

Dues són les intencions primeres de la proposta que presentem:
– concentrar l’edificació als costats nord i est del solar per tal d’aprofitar les bones orientacions tot deixant el màxim d’espai lliure i construir la nova façana interior,
– mantenir la totalitat dels arbres existents, sobretot com a coixí-façana de qualitat que protegeixi l’espai àgora del sol de sud-oest,

Coordenades