Complex d’Equipaments a Vil.la Urània

COMPLEX D’EQUIPAMENTS A VIL.LA URÀNIA. El Farró, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

1stPRIZE

SUMO Arquitectes + Yolanda Olmo

Fitxa Tècnica:

Concurs: 1erPremi Concurs amb lema
Projecte: Setembre 2013
Client: Barcelona Infraestructures Municipals SA
Direcció: c/ Saragossa 29, Barcelona
Superfície: aprox. 3000m2

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Dissent d’Estructures)
  • AIA Instal.alcions Arquitectòniques (Disseny de les Instal.lacions)
  • Q Estudi (Control Econòmic)

I
L·LUSIÓ.

2 2 f. [LC] Engrescament que s’experimenta amb l’esperança o la realització d’alguna cosa
I
L·LUSIONISME.

2 m. [JE] [LC] Art de produir en l’espectador la il·lusió d’assistir a fenòmens extraordinaris i
increïbles, mitjançant trucs i jocs de mans.
L’il.lusionisme és l’art d’entretenir el públic mitjançant il·lusions (trucs) misterioses i sorprenents,que creen en el públic la percepció que s’ha produït quelcom d’impossible, talment com si l’artista tingués poders màgics o sobrenaturals.
1
DESCONTEXTUALITZACIÓ DE VIL.LA URÀNIA I EL SEU EMPLAÇAMENT.

La situació actual de Vil·la Urània és de descontextualització Urbana, d’Ús i Social. El que havia estat una vil·la en un jardí a principis del S.XX, base de les investigacions i descobriments de Josep Solà i Comes, s’ha convertit en un record del que era, en desús i al límit de les condicions mínimes necessàries per a seguir existint, totalment asfixiada per la presencia imponent de les altes mitgeres dels edificis veïns.
2
IL·LUSIÓ.NISME.

Proposem revitalitzar el jardí existent (molt valorat pel veïnat) i estendre’l en vertical per davant del conjunt de mitgeres i patis de la banda sud-est, fent desaparèixer el nou edifici d’equipaments.
Com si d’un joc d’il·lusionisme es tractés, el barri del Farró gaudirà de la tant reclamada Vil·la Urània amb els seus jardins, però també d’un gran equipament públic amb una alta eficiència energètica. Tot i la dificultat dels condicionants, totes dues realitats són possibles.
3
VOLUMETRÍA MÁXIMA I RELACIÓ AMB ELS PATIS.

L’alçada màxima possible, de Planta baixa i sis plantes pis, així com l’amplada màxima , des de la mitgera fins a 3mts de la Vil·la, generen una volumetria imponent i totalment intimidatòria cap a la construcció existent. Aquesta es sumaria a la presència ja totalment fora d’escala de la mitgera de la banda sud-oest. Es genera aquesta volumetria màxima per després acotar-la, escapçar-la o retallar-la en funció de les diferents necessitats.

4
ADAPTACIÓ DE LA VOLUMETRÍA A L’ENTORN. LA VIL.LA I LES MITGERES.

A la volumetria màxima possible, se li realitzen una sèrie d’operacions per adaptar-la a la realitat del programa i de l’entorn.
Es genera un tall corresponent al patí de major magnitud (>6mts) i on s’obren sales de les vivendes veïnes, es redueix l’alçada fins a adaptar-la a les alçades de Via Augusta i carrer Saragossa, i sobretot, s’enretira en planta baixa i planta primera fins als 4,2mts, afegint aire entre el nou equipament i la Vil·la.
5
SEGREGACIÓ DE CIRCULACIONS I PROGRAMA.

Totes les peces del programa es situen a tocar de la mitgera existent, deixant les distàncies adients respecte les façanes dels patis (>6mts i >3mts), i s’obren a un espai intermedi que fa les funcions de distribució i circulacions de l’edifici.
Aquest espai es considera exterior o interior en funció de l’època de l’any i de les necessitats climàtiques i de ventilació dels diferents espais.
6
ESPAI INTERMEDI, TELÓ DE FONS.

L’espai INTERMEDI es configura com la part essencial de l’edifici.Distribueix, en horitzontal i en vertical. És un mecanisme de control energètic, i es configura com el teló de fons de Vil·la Urània.
És el nou jardí vertical de la vil·la, que complementa a l’existent i que es regenerarà en el procés. També es col.loquen el conjunt d’horts en les jardineres inferiors.
S’ha produït la IL.LUSIÓ. L’equipament ha deixat d’angoixar a la vil·la, i ha passat a proporcionar-li l’escenari i l’ús per a la seva continuïtat.

7
VIL.LA URÀNIA, EL SEU JARDÍ i UN EQUIPAMENT.

Les reivindicacions veïnals dels últims anys, envers la Vil·la i el seu jardí, amb l’exigència de la seva continuïtat, han estat el punt de partida del projecte.
La IL.LUSIÓ dels veïns envers la Vil·la no ha d’impedir la construcció d’un equipament i d’uns jardins, necessaris pel barri del Farró. L’edifici ha de permetre que aquesta il·lusió s’encomani al nou equipament, coexistint amb la vil.la i convertint-se en una fita dins del barri i la ciutat.
8
ESTRATIFICACIÓ D’USOS.

Dins l’edifici, i darrera l’espai intermedi, els diferents usos del programa es col·loquen en vertical, generant una estratificació que permet el funcionament simultani i alhora, independent, dels diferents usos: Casal de Gent Gran (PB i P1), Ludoteca Infantil (P2), Casal de Joves (P3) i Centre Cívic (P4, P5 i P6). En planta soterrani es col·loca la Sala Polivalent compartida pels diferents usos i amb accés independent.
Finalment, a Vil·la Urània es genera un espai didàctic/cambra fosca dedicat a Josep Solà i
Comas, en el soterrani i un espai relacional en planta baixa.
9
MITGERA SUD-OEST

En la mitgera sud de la parcel·la les accions que es preveuen reforcen la il·lusió que es genera: un tractament vegetal (ja existent) en els primers 4-5 metres, formant un gran sòcol vegetal, negatiu de la planta baixa i primera de l’edifici del equipament, un tractament d’homogeneïtzació de la resta de mitgera, mitjançant pintures resistents o panells lleugers sobre subestructura lleugera.
Finalment, en el pati existent, es construeixen unes gelosies horitzontals, lleugeres i sense obstruir les vistes dels veïns, reflectants cap a la vil·la per reforçar el joc òptic i fer desaparèixer la mitgera.

Coordenades