Casal de Joves La Sedeta

CASAL DE JOVES LA SEDETA. Gràcia, Barcelona

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes + Yolanda Olmo
[Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual bendicho]

Fitxa Tècnica:

Concurs: Abril 2011
Obert amb Proposta Gràfica
Client: Barcelona Infraestructures Municipals S.A.
Direcció: Gràcia, Barcelona
Superfície: 450m2 + 2.575m2Urb

Colaboradors Concurs:

  • Manuel Arguijo (Dissent d’Estructures)
  • AIA Instal.alcions Arquitectòniques (Disseny de les Instal.lacions)

<…
GRADES
Es soluciona el desnivell existent amb la solució de les grades (i eliminant l’escala actual a la cantonada), col.locades paral.lelament al carrer Sant Antoni Maria Claret i que també s’adapten al desnivell generat al passatge Llavallol., generant una zona d’accés també des d’aquest lateral.
Es produeix un eixamplament a la banda del passeig, de cara a crear un àmbit de zona de jocs infantils, diferenciada de l’espai principal.
ESPAI LLIURE CENTRAL
Es prioritza l’amplitud de l’espai lliure central, al nivell inferior de l’actuació, com a zona principal de jocs, de lleure i d’activitat. Aquest espai resulta accessible també desde el carrer Sicília i el passatge Llavallol.
ARBRAT I ELEMENTS EXISTENTS
S’ha prioritzat el manteniment dels elements i posició de l’arbrat actual, deixant la massa principal a banda nord-est i creant una zona d’ombra, equipada amb bancs, de manera que afavoreixi el seu ús recreatiu. Es recol.loquen puntualment els arbres restants, de manera que configurin un espai recollit, al límit amb el passatge i amb l’espai lliure de l’escola.
…>
[de la memòria del concurs]

Coordenades