Biblioteca, Centre de dia i Casal de Gent Gran

BIBLIOLTECA, CENTRE DE DIA I CASAL DE GENT GRAN. Òdena

1stPRIZE

SUMO Arquitectes

Fitxa Tècnica:

Concurs: 1erPremi Concurs amb lema
Projecte: Gener 2010
Client: Ajuntament d’Òdena
Direcció: c/ Jaume I, 28 Òdena
Superfície: 1.280m2

Colaboradors Concurs:

  • Juan Pablo Adalia (Dissent d’Estructures)
  • Àbac Enginyers (Disseny de les Instal.lacions)

EL NOU CENTRE FRATERNAL D’ÒDENA.

Un equipament renovat que respecta el passat i que amplia i diversifica la seva activitat.
El projecte busca treure el màxim profit del seu emplaçament: establir un nou vincle amb la ciutat, amb la seva història i el seu futur immediat.

L’espai d’accés a la biblioteca es prolonga en una plaça-mirador sobre el cos annex, amb esplendides vistes sobre la torre, la serralada i el centre històric.
La sala polivalent disposa d’un accés alternatiu desde la plaça, independent de la biblioteca, permetent una major flexibilitat d’ús i reforçant el paper de la plaça-porxo com a vestíbul d’accés.
La biblioteca aprofita la façana existent i per tant es formalitza com una coberta. Aquesta, en la zona d’accés s’obre cap a les vistes, mentres que a la zona de lectura es plega buscant la línea de la façana existent, i creant una successió de dobles espais que permeten una visió global de l’edifici.
L’edifici s’alinia al mur de mamposteria existent i l’alineació del carrer es regularitza amb el nou accés.

[de la memòria del concurs]

<…REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR….

Reutilitzar
L’Ampliació es planteja respectant i conservant les preexistencies en bon estat. Així el cos principal de la biblioteca es construeix sobre l’estructura existent del Casal d’avis, reutilitzant gran part dels seus elements. L’edifici annex, en molt mal estat, s’enderroca excepte el fragment de façana més antic que mira al pati. El nou edifici recupera la façana històrica.

 

 

Reduir
Plantegem un edifici de baix consum energètic (clase d’eficiència A o B) a partir de potenciar l’aïllament tèrmic de l’envolvent i disminuir la captació solar indessitjada. Les obertures es realitzen a les façanes amb l’orientació solar més adequada segons l’ús, són de tamany controlat i disposen de proteccions solars. La producció de calor i fred serà centralitzada, amb unitats de producció d’alta eficiència i utilitzant la font energètica més adequada (es realitzarà un estudi comparatiu de cost d’instal·lació, consums i producció de CO2 per les diferents fonts energètiques). A la coberta es disposarà una preinstal·lació de panells fotovoltaics.

 

Reciclar
S’utilitzaran materials naturals, de bon envelliment i baix manteniment, d’origen preferentment local i amb un alt grau de reciclabilitat …>
[de la memòria del concurs]

Coordenades