Bibioteca i Centre de Dia al Centre Fraternal

BIBLIOTECA I CENTRE DE DIA AL CENTRE FRATERNAL. Òdena

Autors Projecte: SUMO Arquitectes

Projecte: 2010
Construcció: Previst 2016
Client: Ajuntament d’Òdena
Direcció: Òdena, Barcelona
Superfície: 1.280 m2

Projecte Executiu 100%

Colaboradors Projecte:

  • Juan Pablo Adalia (Càlcul Estructures)
  • Àbac Enginyers (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Aumedes DAP (Amidaments i Control Econòmic)

PREMIS

Selected Building in  FAD Prize 2020

1r Premi Concurs Obert Ajuntament de Òdena.

<…REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR….

Reutilitzar L’Ampliació es planteja respectant i conservant les preexistencies en bon estat. Així el cos principal de la biblioteca es construeix sobre l’estructura existent del Casal d’avis, reutilitzant gran part dels seus elements. L’edifici annex, en molt mal estat, s’enderroca excepte el fragment de façana més antic que mira al pati. El nou edifici recupera la façana històrica.

Reduir Plantegem un edifici de baix consum energètic (clase d’eficiència A o B) a partir de potenciar l’aïllament tèrmic de l’envolvent i disminuir la captació solar indessitjada. Les obertures es realitzen a les façanes amb l’orientació solar més adequada segons l’ús, són de tamany controlat i disposen de proteccions solars. La producció de calor i fred serà centralitzada, amb unitats de producció d’alta eficiència i utilitzant la font energètica més adequada (es realitzarà un estudi comparatiu de cost d’instal·lació, consums i producció de CO2 per les diferents fonts energètiques). A la coberta es disposarà una preinstal·lació de panells fotovoltaics.

Reciclar S’utilitzaran materials naturals, de bon envelliment i baix manteniment, d’origen preferentment local i amb un alt grau de reciclabilitat…>

P2 /Accés Biblioteca

P1 /Biblioteca i Sala Polivalent

PB /Accés Casal de Gent Gran

Axonometria Constructiva