Arxiu Municipal de Barcelona a Can Batlló

ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA A CAN BATLLÓ. Barcelona

Autors Projecte:

SUMO Arquitectes + T9s Arquitectes
+ Vora Arquitectura

Fitxa Tècnica:

Concurs: Abril 2018
Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals. BIM SA
Direcció: Can Batlló, Barcelona
Superfície: 24.000,00 m2

Colaboradors Concurs:

  • Eskubi-Turro Arquitectes (Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Joan Olona(Control de Costos)
  • Dekra SAU (Simulació Energètica)
  • Rita Udina (Conservació Documental)

El repte més important de la proposta ACTIVADORS és revertir la lògica que l’imaginari col·lectiu té associat a un arxiu, tant a nivell de permeabilitat interna com de generador de sinergies urbanes.

Proposem un edifici molt obert i permeable en el seu perímetre, que genera sinergies i  intercanvi amb el seu entorn, tant a nivell físic com social. A l’interior, el màxim de permeabilitat i relació visual entre usos i espais. D’aquesta manera, es mostra al públic, de manera transparent, el funcionament d’un equipament que habitualment està força reclòs. I obre al ciutadà anònim no especialitzat unes possibilitats d’ús que fins ara no havia imaginat.

Perímetre permeable. Per altra banda es configura un edifici permeable en tot el seu perímetre, mitjançant uns espais que anomenem ACTIVADORS a la corona, en els que el carrer s’eixampla cap a l’interior de l’edifici, permetent múltiples accessos per tot el perímetre.

La planta baixa. Un espai públic. La planta baixa és molt permeable en relació a l’exterior. Una corona perimetral amb usos públics en la major part, i 2/3 de la planta baixa del cos central que es configuren com un gran espai diàfan. D’aquesta manera, l’edifici és atravessable en diverses
direccions, i pot ser 100% permeable en el seu perímetre si interessa a qui el gestioni.

Activadors de permeabilitat. Uns espais de transició interior-exterior activen la interacció de l’edifici amb el carrer i alhora entre programes i usos públics del propi conjunt. Es tracta de patis coberts a mode d’hivernacle, amb funció també de filtre tèrmic, que funcionen com a mecanisme possibilitador de la màxima versatilitat d’ús en els accessos, mitjançant la gestió de les obertures en les seves quatre cares.

Atri com a cara i cor de l’equipament. Al cor de l’edifici central, el vestíbul-sala d’exposicions és completament diàfan. A les zones públiques es poden copsar els valors tipològics i constructius de l’edifici original. Al seu voltant, accés i possibles relacions amb els usos públics de la corona. Al centre del vestíbul, un ATRI a tota l’altura ofereix al vestíbul la visió del
funcionament de l’arxiu. És el cor i alhora la cara d’un equipament de transcendència urbana, que es vol exhibir i no amagar al ciutadà. Les sales de consulta i les galeries d’accés als dipòsits envolten aquest espai central i dialoguen entre si i amb la planta baixa pública.

Comportament climàtic a l'hivern

Comportament climàtic a l'estiu