Ampliació IES Camarles

AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT IES CAMARLES. Camarles

Autors Projecte:  SUMO Arquitectes

Projecte: 2008
Construcció: Pendent d’Inici
Client: GISA /Departament d’Ensenyament
Direcció: Camarles, Baix Ebre
Superfície: 650 m2

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul Estructures)
  • JSS Enginyeria (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Xavier Aumedes (Amidaments i Control Econòmic)
Projecte Executiu 100%

Encàrrec

Es tracta d’ampliar l’IES existent, passar d’un centre de 3 i 2 linies de secundària i batxillerat a 4 i 2 línies respectivament. Això implica una ampliació de l’aulari existent i d’alguns serveis comuns com ara el menjador.

Proposta

La part més rellevant de l’ampliació se l’emporta l’aulari que a part de les 3 aules normals incorporarà una aula específi ca de música. Es col.loquen a continuació del cos d’aules de l’edifici existent però ocupant només la cara sud est del passadís amb la intenció d’aprofitar la millor orientació, vistes i deixar facilment oberta la possiblitat d’una altra ampliació en el futur.

En planta baixa es deixa sense construir per tal de dotar la zona d’esbarjo d’un porxo. Un espai nou, protegit del sol i la pluja que dinamitza i reorganitza els exteriors de l’institut.

Cross Section

Construction Detail

Construction Detail