Ampliació i Reforma de l’Escola La Mar Bella

AMPLIACIÓ ESCOLA LA MAR BELLA. Barcelona

Autors Projecte:
SUMO Arquitectes

Concurs:
1erPremi Concurs
Projecte: Febrer-Juliol 2017
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció: Plaça Sant Bernat Calbó, 2.  Barcelona
Superfície: aprox. 4000m2

Colaboradors Projecte:

  • Manuel Arguijo (Càlcul i Disseny d’Estructures)
  • AIA Instal.lacions Arquitectòniques (Instal.lacions)
  • Joel Vives (Control Econòmic)
  • DEKRA (Simulació Energètica)
Projecte 100%
Construcció 75%

Més Informació a PROJECTES

More Information in PROJECTS