Edifici d’Habitatges Socials a Granollers

EDIFICI D’HABITATGES SOCIALS A GRANOLLERS. Granollers

Col.laboració: Marc Camallonga com a Cap de Projecte en la redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’Obra a ADD+ Bailo.Rull
Autoría: Manuel Bailo + Rosa Rull

Projecte: 2005
Construcció: 2006:2007
Client: Granollers Promocions S.A.
Direcció: Avda. Marie Curie, Granollers
Superfície: 1030 m2
NºHabitatges: 8
NºLocals: 2
NºPlaces Aparcament: 8

Colaboradors Projecte:

  • Martí Cabestany (Càlcul Estructures)
  • Victor Barnés (Càlcul Instal.lacions)
  • Joel Vives (Direcció de l’Execució)
  • Fotografíes @José Hevia
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

 

Veure el website de ADD+Bailo-Rull.