Centre Penitenciari de Dones

CENTRE PENITENCIARI DE DONES. Sant Llorenç d’Hortons

Autors Projecte: Jordi Pagès associat amb J.Ll.Mateo/MAP Arquitectes

Projecte: 2004
Client: GISA /Departament de Justicia Generalitat de Catalunya
Direcció: Sant Llorenç d’Hortons, Alt Penedès
Superfície: 60.000 m2

Colaboradors Projecte:

  • BOMA (Càlcul Estructures)
  • JG Ingenieros (Càlcul de les Instal.lacions)
  • Joel Vives (Amidaments i Control Econòmic)

Link Extern:

Veure website de Mateo Arquitectura

El primer Centre Penitenciari dissenyat específicament per a dones es situa en un ampli solar en el terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons. Els diferents pavellons que formen el centre s’articulen al voltant d’un gran espai lliure interior que inclou les instal·lacions esportives i de formació, i conforma una gran zona de relació. El complex està envoltat pel recinte de seguretat i el vial de vigilància, deixant a l’exterior d’aquest, l’aparcament i l’edifici d’accés i administració. Cada un del pavellons ha estat tractat amb molta cura per complir el programa funcional i de seguretat que requereixen, incorporant cada un d’ells el seu propi pati segregat d’una forma natural per eliminar la necessitat de tanques. Alhora s’ha volgut donar una imatge diferent i personalitzada a cada un d’ells. La presència de nens petits i la convivència amb les mares internes a estat un factor molt important a tenir en compte. Per assolir el grau de personalització de cada pavelló s’han utilitzat diferents tècniques constructives, especialment en el tractament de façanes i cobertes. Donat el caràcter i tamany de l’edifici s’han prioritzat solucions prefabricades i en sec de baix manteniment i elevada velocitat d’execució allí on ha estat possible. Quan els requeriments de seguretat són més elevats el formigó amb diferents tractaments passa a ser el material dominant.