40 Habitatges Socials per l’Impsol

40 HABITATGES SOCIALS PER L’IMPSOL. Montgat

Autors:

SUMO Arquitectes Jordi Pagès, Marc Camallonga, Pasqual Bendicho

Fitxa Tècnica:

Concurs: Seleccionats 2ªFase
Projecte: Febrer 2009
Client: Institut Municipal del Sòl. IMPSOL
Direcció: Sector Les Bateries-Turó del Sastre”, Montgat
Superfície: 5.228m2

Colaboradors Concurs:

Enric Sanitjas [model]

1. Generació d’un doble ordre: un primer de franges horitzontals que unifiquen el volum resultant, i un segon amb la inserció de finestres ajustades als requeriments de cada estança.

2. Tamany i forma de les obertures: Es garantitza una bona il·luminació i ventilació per sobre dels 80cms., en totes les habitacions i sales, amb finestres rectangulars.

3. Especificitat de cada façana: Cada façana s’estudia segons la orientació, diferenciant el tractament entre el tester nord -opac- i el tester sud -obert a vistes i assolellament -.

4. Espai exterior associat als habitatges: Tots els habitatges disposen d’un espai exterior associat: balcons-terrassa de 1,50×3,00mts en aquells situats a més de 4mts per sobre la rasant del carrer, i patis en els altres.

[de la memòria del concurs]

Coordenades