28 Habitatges a Guissona

28 HABITATGES 5 LOCALS I 56 PLACES D’APARCAMENT. Guissona

Autors Projecte: Marc Camallonga amb Marc Verdés

Projecte: 2006
Construcció: 2006:2008
Client: Privat
Direcció: Avda. Verge del Claustre
Superfície: 4.500 m2
NºHabitatges: 28
NºLocals: 5
NºPlaces Aparcament: 56

Colaboradors Projecte:

  • Josep Baquer (Càlcul Estructures)
  • Ardèvol i Associats SL (Direcció de l’Execució)
  • AC Arquitectes (Instal.lacions Comunitàries)
Projecte Executiu 100%
Construcció 100%

S’estudia una tipologia base, de 40m2, a partir de la qual, deformant-la, allargant-la i rotant-la, es generen 4 tipologies de 45m2, totes elles relacionades amb un espai exterior, que comformen la totalitat dels habitatges projectats.

Una pell de cerámica esmaltada blava, tanca el volum edificat, generant mitjançant uns voladius i una gelosia, uns espais intermedis donant a l’Avinguda Verge del Claustre. Aquesta pell, gira en el xamfrà, i es converteix en una façana blanca de morter de ciment, que va descendint per aproximarse a l’escala dels camps exteriors de Guissona.

Longitudinal Section